تعداد دوره‌ها: 6

تعداد شماره‌ها: 11

تعداد مقالات: 82

تعداد مقالات ارسال شده: 210

تعداد مقالات پذیرفته شده: 41

تعداد مقالات رد شده: 128

درصد پذیرش: 20

تعداد مشاهده مقاله: 15,822

اطلاعیه مهم:

با توجه به نقص فنی سامانه و عدم ارسال ایمیل موقتاُ در صورتی که رمز ورود را فراموش کرده اید و یا قصد ثبت نام جدید دارید، پس از ثبت نام اولیه جهت دریافت رمز ورود، به ایمیل مجله(razaviunmag@gmail.com) اطلاع دهید تا کارشناس نشریه رمز جدید را ارسال نمایند. 

به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیأت تحریریه مجله از تاریخ 1399/1/1 مبلغ 1000,000  ریال پس از بررسی اولیه توسط سردبیر، جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,2 ریال در مرحله چاپ، جهت هزینه ترجمه چکیده به انگلیسی و عربی و هزینه چاپ کاغذی مجله از نویسنده دریافت خواهد شد.

نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

شماره جاری: دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 1-202 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط