تعداد دوره‌ها: 6

تعداد شماره‌ها: 12

تعداد مقالات: 90

تعداد مقالات ارسال شده: 225

تعداد مقالات پذیرفته شده: 49

تعداد مقالات رد شده: 144

درصد پذیرش: 22

تعداد مشاهده مقاله: 20,838

اطلاعیه مهم:

چنانچه پس از انجام ثبت‌نام اولیه در سامانه و یا بازنشانی رمز در صورت فراموشی،
با پیغام خطای ارسال ایمیل مواجه شدید و رمز ورود به ایمیل شخصی‌تان ارسال نشد،
با ذکر نام مجله از طریق ایمیل ارتباطیِ (razaviunmag@gmail.com)
به کارشناسان
اطلاع دهید
تا اطلاعات ورود برایتان ارسال شود.

به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیأت تحریریه مجله از تاریخ 1399/1/1   ارسال مقاله در مرحله اول بدون هزینه است و مبلغ 1000,000  ریال پس از بررسی اولیه توسط سردبیر، جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,2 ریال در مرحله چاپ، جهت هزینه ترجمه چکیده به انگلیسی و عربی و هزینه چاپ کاغذی مجله از نویسنده دریافت خواهد شد.

نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

.........................................................................................................................................
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

نوع اعتبار                        علمی - ترویجی

توالی انتشار                    دو فصلنامه/  چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی)

نوع دسترسی                  رایگان- آزاد (تمام متن)

همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 6، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1-141 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط