اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 202
تعداد پذیرش 41
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 125
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 67

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 82
تعداد مشاهده مقاله 13568
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16344
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 244 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
درصد پذیرش 20 %