اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 187
تعداد پذیرش 35
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 112
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 64

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 76
تعداد مشاهده مقاله 11974
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12913
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 231 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
درصد پذیرش 19 %