اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 94
تعداد پذیرش 13
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 56
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 36

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 54
تعداد مشاهده مقاله 3849
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3478
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 154 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
درصد پذیرش 14 %