اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 171
تعداد پذیرش 32
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 102
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 58

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 73
تعداد مشاهده مقاله 9591
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11171
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 228 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
درصد پذیرش 19 %