اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 220
تعداد پذیرش 49
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 136
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 72

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 18356
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 22778
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 261 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
درصد پذیرش 22 %