اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 115
تعداد پذیرش 14
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 74
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 45

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 54
تعداد مشاهده مقاله 4964
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5545
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 152 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
درصد پذیرش 12 %