اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 137
تعداد پذیرش 20
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 85
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 48

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 61
تعداد مشاهده مقاله 5982
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6996
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 212 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 36 روز
درصد پذیرش 15 %