روایات «جهنمی بودن اکثر زنان» در ترازوی نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد مقدس

چکیده

در برخی از روایات موضوعاتی مطرح شده است که موجب در معرض خدشه قرار گرفتن دین اسلام شده و شبهاتی را در مورد این آیین به وجود آورده است؛ از جمله آن مسائل، که مربوط به مباحث مرتبط با دیدگاه اسلام نسبت به زنان است، روایاتی است که در مورد «جهنمی بودن اکثر زنان» وارد شده است.
در پژوهش حاضر که به سبک مسأله محور و با روش کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است، بیان کرده‌ایم که: در نگاه اوّلیه روایات محل بحث از نظر سند قابل اعتنا نمی‌باشد و با اغماض از ضعف سند روایات، اگر مقصود این روایات آن باشد که اختلافات جنسیتی باعث جهنمی و بهشتی شدن می‌باشد، چنین برداشتی معارض با قرآن، عقل و دیگر روایات بوده و لذا به دلیل عدم تأیید محتوا و دلالت آن‌ها با ادله محکم‌تر و صریح‌تر از آن، باید حکم به طرح آن نماییم؛ امّا اگر بخواهیم از باب «قاعده الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» سعی در جمع این روایات داشته باشیم وجه صحیح در توجیه این روایات آن است که: مراد از این روایات - با توجّه به تعلیلاتی که در برخی از روایات محل بحث آمده است - آن است که زنان به دلیل عدم انجام وظایف همسری خود مستوجب ورود به دوزخ و جهنم می‌شوند و اگر این علّت منتفی گردد، دیگر جهنمی بودن ایشان هم منتفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها