دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 1-172 
جایگاه و آداب کار در سخن و سیره امام رضا «علیه‌السّلام»

صفحه 85-110

10.30513/hd.2020.1160

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ محمد امامی؛ محمد شمس الدین دیانی