جایگاه و آداب کار در سخن و سیره امام رضا «علیه‌السّلام»

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران؛

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران؛

3 مربی گروه معارف اسلامی. دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران؛(نویسنده مسئول)

10.30513/hd.2020.1160

چکیده

کار در سیره و آموزه‌های حضرت امام رضا «علیه‌السّلام» جایگاه والایی دارد و آن حضرت در رفتارهاى معیشتی خود اعم از تولید، پس‌انداز، سرمایه‌گذارى، مصرف و مشارکت‏هاى اجتماعى، بیشینه کردن کمک با کمترین هزینه، راه چگونه زیستن انسان و چگونه ساختن جامعه‏اى آباد، مرفه و عادلانه را به بشریت مى‏آموزد.
در این جستار یادگیری احکام و آداب تجارت، خویشتنداری از سود حرام، پایبندی به تعهدات و شفافیت قرارداد از احکام لازم فعالیت بازرگانی و نیز توکل و استعانت از خداوند، پرهیز از تنبلی و کم کاری و در عین حال قناعت و رضایت از آن‌چه برای انسان مومن رخ می‌دهد، داشتن اخلاق نیک، صداقت و استحکام در انجام کار، حس تعاون، تدبیر در انجام کار و کار آفرینی به عنوان آداب فعالیت بازرگانی، مورد مطالعه قرار گرفته است. هم‌چنین الگوهای رفتارى آن حضرت در زمینه کار و روایات متعدد نقل شده از وی، نشان می‌دهد که هدف نهایى و بنیادى‏ترین اصل زندگى «جلب خشنودى خدا و خوف از عذاب او» است و رعایت این آداب ضمن تامین نیاز مادی انسان و جامعه و تامین بهداشت روان آن، در وصول انسان به هدف عالی از خلقت وی موثر است.

کلیدواژه‌ها