دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل انتقادی دیدگاه ضعف مباحث رجالی ملاصدرا در شرح اصول کافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.30513/hd.2022.2859.1113

مونا امانی‌پور؛ عبدالله میراحمدی