کلیدواژه‌ها = روایات
واکاوی ادعای نبوت زرتشت در آیینه قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 33-52

ابوالقاسم حسینی زیدی؛ احمد محمدیان


نقد سند روایات در تفسیر اطیب البیان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 45-66

داود معماری؛ جلال مصطفایی اجلالیه