گونه شناسی و انگیزه شناسی تالیفات رجالی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

توجه به سند در اعتبارسنجی روایات از دیرباز نزد عالمان مسلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و در این راستا تلاشهای بسیاری صورت گرفته و سند و رجال این روایات از ابعاد مختلفی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند، که حاصل آن کتابخانه ای بسیار غنی و متنوع با موضوعات، عناوین، رویکردها، اغراض و ... مختلفی بوده است. لذا نیاز است تا نگاهی مجدد به این میراث علمی مسلمانان افکند و در تحقیقی مستقل، این تلاشها جمع بندی، گونه شناسی و هدف شناسی گردد. در این مقاله که به صورت توصیفی انجام گرفته، تلاش شده است که دلایل فراوانی تالیفات رجالی و نیز گونه ها و فواید آنها بررسی گردد. در پایان این نتیجه حاصل می شود که مواردی همچون اختلاف و تفاوت حالات و اوصاف راویان و نیز جایگاه برخی از رجالیون و اهمیت نظرات آنها در جرح و تعدیل راویان، از جمله دلایل فراوانی و گوناگونی تالیفات رجالی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology and motivation of Rajali writings

چکیده [English]

Paying attention to the document in validating the narrations has long been of special importance to Muslim scholars and in this regard many efforts have been made and the document and the narrators of these narrations have been researched from different dimensions, which results in a very rich library. And it has been various with different topics, titles, approaches, intentions, etc. Therefore, it is necessary to look again at this scientific heritage of Muslims and in an independent study, these efforts should be summarized, typologically and purposefully. In this descriptive article, an attempt has been made to examine the many reasons for Rajali's writings as well as their types and benefits. In the end, it is concluded that issues such as differences and differences in the moods and characteristics of narrators, as well as the position of some rijals and the importance of their views in the modification of narrators, are among the many reasons for the variety of rijali writings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Document
  • rijals
  • narrators
  • rijali writings