کلیدواژه‌ها = "عوامل"
تحلیل عوامل تأثیرگذار بر ضلالت انسان در پرتو نهج البلاغه

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 109-128

10.30513/hd.2022.3225.1128

ثریا سقا؛ محمدهادی منصوری؛ کامران اویسی