کلیدواژه‌ها = کارکردروایات سبب نزول
تعداد مقالات: 1
1. " کارکرد روایات اسباب نزول، و معیارهای نقد آن در تفسیر التبیان و نقد آراء مفسر"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.30513/hd.2022.3261.1132

زهره نریمانی؛ ربابه عبادی کیا