کلیدواژه‌ها = اضطراب متن
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی انتقادی به خبر (لانورث) ودلالت آن بر مسئلۀ فدک با تمرکز بر آسیب اضطراب

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 135-163

10.30513/hd.2020.1162

نرگس خاتون حاجیان؛ علی نصیری