کلیدواژه‌ها = جرح و تعدیل
تعداد مقالات: 3
1. اثرگذاری مؤلفۀ مذهب راویان در جرح و تعدیل خلاصة الاقوال

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-124

فاطمه ژیان


2. بررسی تأثیر عنصر مذهب درجرح و تعدیل راویان شیعه در آثار رجالی ذهبی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-46

حسن نقی زاده؛ سمانه فتحی