کلیدواژه‌ها = قضیۀ خارجیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ویژگی‌های زمانه بر صدور، فهم و تبیین روایات

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-56

حسین محققیان؛ محمدکاظم رحمان ستایش