کلیدواژه‌ها = زرتشت
واکاوی ادعای نبوت زرتشت در آیینه قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 33-52

ابوالقاسم حسینی زیدی؛ احمد محمدیان