کلیدواژه‌ها = حوادث طبیعی
تعداد مقالات: 1
1. نقش عملکرد افراد در وقوع حوادث طبیعی از دیدگاه روایات

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-26

جواد ایروانی