نویسنده = مهدی جلالی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سندی و متنی حدیث «أبغض الحلال الی الله الطلاق» در منابع فریقین

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-98

مهدی جلالی؛ محمد مهدی آجیلیان مافوق