نویسنده = ������������ ����������������
تحلیل قرآنی روایات فضایل اهل‌بیت‰ در «مستدرک علی الصحیحین»*

دوره 1، شماره 1، مهر 1396، صفحه 49-74

میثم خلیلی؛ جواد فرامرزی؛ محمدجواد آبتین