تحلیل قرآنی روایات فضایل اهل‌بیت‰ در «مستدرک علی الصحیحین»*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله حائری میبد

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله حائری میبد.

چکیده

فضایل اهل­بیت‰ در جلد سوم و طی نوزده روایت از کتاب «مستدرک علی الصحیحین» تجلّی یافته است. پرسش پژوهش حاضر چگونگی تطبیق روایات فضایل اهل­بیت‰ در مستدرک حاکم با آیات قرآن کریم است. این مقاله درصدد است با اتّخاذ روش توصیفی - تحلیلی، محتوای روایات «مستدرک علی­الصحیحن» در فضایل اهل­بیت‰ را به آیات قرآن کریم عرضه کند. بررسی­ها نشان می­دهد روایات شأن نزول آیۀ تطهیر و حدیث کساء ناظر به عصمت اهل­بیت‰، و با آیه 79 سورۀ واقعه مطابق است. روایت صلوات بر خاندان عصمت‰ را می­توان با آیه 33 آل­عمران مطابق دانست. محتوای روایت شأن نزول آیۀ مباهله طبق نقل حاکم نیشابوری، با آیۀ تطهیر گره خورده است. در دلالت آیۀ مباهله بر برتری اهل بیت‰ می­توان به آیات 84 و 85 سورۀ انعام و آیه 42 سورۀ آل­عمران استناد جست. با عرضۀ روایت ثقلین بر قرآن کریم، حقانیت و عصمت اهل­بیت‰ ثابت می­شود. روایات نبویˆ پیرامون وجوب محبّت به خاندان عصمت‰ را می­توان به آیۀ 23 سوره شوری عرضه کرد. محتوای حدیث سفینه با آیات تطهیر و اولی­الأمر مطابق است. روایات مستدرک مبنی بر ولایت امام علی† را نیز می­توان با آیات «تبلیغ»، «اکمال دین» و «سأل سائل» مطابق دانست.

کلیدواژه‌ها