نویسنده = جلال مصطفایی اجلالیه
تعداد مقالات: 2
1. نقد سند روایات در تفسیر اطیب البیان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-66

داود معماری؛ جلال مصطفایی اجلالیه


2. جایگاه و نقش روایات در تفسیر اطیب البیان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-126

جلال مصطفایی اجلالیه؛ داود معماری