نویسنده = داود معماری
نقد سند روایات در تفسیر اطیب البیان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 45-66

داود معماری؛ جلال مصطفایی اجلالیه


جایگاه و نقش روایات در تفسیر اطیب البیان

دوره 1، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 105-126

جلال مصطفایی اجلالیه؛ داود معماری