نویسنده = مهدی مردانی
اعتبارسنجی ادعیه طلب باران

دوره 6، شماره 11، شهریور 1401، صفحه 3-23

10.30513/hd.2022.4053.1157

مهدی مردانی(گلستانی)


تحلیل رابطه عبادت با ایمان در خطبه 80 نهج البلاغه

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 23-42

10.30513/hd.2020.1157

محمد حسین ناظمی اشنی؛ مهدی مردانی(گلستانی)


روش شناسی معنایابی واژه های نهج البلاغه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 3-26

مهدی مردانی