اعتبارسنجی ادعیه طلب باران

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار پژوهشکده علوم اسلامی رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

چکیده

سنجش و ارزیابی اعتبار احادیث یکی از مسائل مهم در مطالعات حدیثی است که پیش از بررسی‌های فقه‌الحدیثی مد نظر قرار می‌گیرد و از راستی و درستی احادیث معصومان‰ سخن می‌گوید. یکی از متونی که نیازمند اعتبارسنجی است و تاکنون نیز چنین فعالیتی دربارۀ آن رخ‌نداده است، ادعیۀ طلب باران است که به دلیل شرایط زمانی و نیاز جامعۀ ایمانی از اهمیت و اولویت برخوردار است. ازاین‌رو، مقالۀ حاضر کوشیده است تا بر اساس سه مؤلفۀ مصدر، سند و متن به اعتبارسنجی این احادیث بپردازد و صدور و اصالت آنها را بسنجد. نتیجۀ بررسی یاد شده نشان می‌دهد که در میان شمار فراوان ادعیه منقول در مصادر شیعه، پنج متن از اعتبار بیشتری برخوردار است و جزو ادعیۀ معتبر و اصیل اهل بیت علیهم السلام محسوب می‌گردد. قدمت و شهرت مصادر ادعیه و نیز اصالت و سلامت تاریخی متن آنها از مهم‌ترین قراین این ارزش‌گذاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Measure of the validity of Supplications for Rain Request

نویسنده [English]

  • mahdi mardani
Assistant Professor of Islamic Sciences Research Institute, Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation
چکیده [English]

One of the important issues in ḥadīth (Arabic: حدیث‎, plural: aḥādīth) studies is the measurement and evaluation of the validity of aḥādīth (Arabic: أحادیث, singular: ḥadīth), which is considered before the investigations of the jurisprudence of ḥadīth (Arabic: فقه­الحدیث, Fiqh al-hadīth: A science which is related to correct understanding of hadīth in addition to explaining of its meaning) and talks about the validity and correctness of the aḥādīth of the innocent. Rain requesting is one of the texts that is of high importance and priority due to the time conditions and the needs of the faith community, and it needs validation, and so far, no such activity has occurred about it. Therefore, the present article has tried to validate these aḥādīth based on the three components of place of sayings [sources], document and text, and measure their authenticity. The result of this study shows that five texts have more authenticity among the large number of supplications quoted in Shīʿa sources and are considered among the authentic and original supplications of Ahl al-Bayt (a) (Arabic: أهل‌البیت, lit. 'people of the house'). The age and reputation of supplication sources, as well as the authenticity and historical correctness of their text, are among the most important evidences of this evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation, Narrated supplications, Prayer for rain request, Rain prayer (Arabic: صلاة الاستسقاء
  • ṣalāt al-istisqa, "rain request prayer")