بررسی چالش های وظایف زن نسبت به همسر در حدیث «حولاء»

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

«حولاء» نام زنی است که در پی بروز چالشی با همسرش به پیامبر(ص) مراجعه کرده و آن‌حضرت طی حدیثی طولانی نکاتی را به او متذکر می­شوند. این حدیث در رابطه با وظایف زن نسبت به همسرش نکاتی دارد که بررسی سندی و متنی آن را ضروری می­سازد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا به لحاظ سندی و دلالی این حدیث دارای اعتبار است؟ آیا مضمون آن با آیات و روایات معتبر هماهنگ است؟ به منظور اعتبارسنجی این روایات، افزون بر بررسی‌های سندی، مضمون آن با توجه به مفاد اخبار عرض، بر قرآن و سنت قطعی عرضه شده تا تطابق آن با آموزه­های قرآنی و سنت قطعی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که علاوه بر تفرد در نقل این حدیث و ضعف سندی آن، برخی از موضوعات مطرح شده در آن ریشه در قرآن و سنت قطعی نداشته و صدور برخی فقرات آن از پیامبر (ص) را با چالش جدی روبرو می‌سازد. همچنان‌که عدم تناسب جرم و مجازات و پررنگ بودن مسئلۀ عقوبت و مجازات دنیوی و اخروی در برخی از فقرات حدیث، ساختگی بودن برخی فقرات حدیث را تقویت می‌کند. گرچه دربارۀ برخی از فقرات دیگر حدیث نیز، مؤیداتی از قرآن و سنت قطعی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Challenges of Women's Duties towards Husband in the Ḥadīth of Ḥawla

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Noroozi 1
  • Maryam Mazaheri 2
1 Assistant Professor of the Holy Quran University of Sciences and Education
2 Master's degree
چکیده [English]

Ḥawla (Arabic: حَولاء) is the name of a woman who turned to the Prophet (PBUH) after a challenge with her husband, and he mentioned some points to her in a long ḥadīth. This Ḥadīth has some points regarding the duties of the woman towards her husband, which necessitates a documented and textual study. This research is going to answer this question by descriptive and analytical method: Is this Ḥadīth valid in terms of documents and evidence? Is its content consistent with authentic verses and narrations? Its contents in order to validate these narrations and in addition to the documentary studies have been submitted to the Qur'an and definite Sunnah based on the contents of the narrations of representation to investigate its compatibility with Quranic teachings and definitive tradition (Arabic: سُنَّة). The results of this study indicate that in addition to the individuality in narrating this Ḥadīth and the weakness of its authenticity, some of the issues mentioned in it are not in the Qur'an and the definite tradition (Sunnah) and expressing of some of its paragraphs by Prophet (PBUH) faces a serious challenge. The disproportionateness of crime and punishment and the prominent issue of worldly and hereafter punishment in some of the paragraphs of the Ḥadīth, also confirms the fabrication of some of the paragraphs of the Ḥadīth. However, there are certain confirmations of the Qur'an and the definite tradition about some other paragraphs of the Ḥadīth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ḥadīth of Ḥawla
  • Women's Duties
  • Hierarchy of ḥadīth document
  • Text of ḥadīth
  • Matching with Quran
  • Matching with Sunnah