تحلیل انتقادی دیدگاه ضعف مباحث رجالی ملاصدرا در شرح اصول کافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث/ دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی/ تهران/ ایران

2 گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی/ تهران/ ایران

10.30513/hd.2022.2859.1113

چکیده

کتاب «شرح اصول کافی» اثر ملاصدرا فیلسوف شیعه در قرن یازدهم است. ایشان در این کتاب افزون بر تبیین متن روایات، به بررسی و تحلیل سند می‌پردازد و خلاف دیدگاه عده‌ای، تلاش‌های او در بررسی اسناد، بیانگر تبحر او در مباحث رجالی است. وی در بررسی میزان اعتبار روایات، هرچند برمبنای معیار متقدّمان، متن حدیث را ملاک ارزش‌گذاری دانسته، امّا مانند متأخران نیز معتقد است ضعف سند می‌تواند قرینه‌ای برای نااستواری متن تلقی شود. از این‌رو در مواجهه با هر روایت، نخست هنگام نقل سند، در لابه‌لای نام راویان، بحث‌های سندی و رجالی را ذکر کرده، آن‌گاه متن روایت را شرح می‌کند. بررسی‌های سندی ملاصدرا بیشتر ناظر به مباحث علم رجال و تا حدودی مباحث سندی علم درایه است. شناسایی هویت راوی، شناخت احوال راوی، اظهار نظر دربارۀ اقوال رجالی، تعیین نام معصوم (ع) و تعیین نوع حدیث مهم‌ترین تلاش‌های صدرا در بررسی سندی احادیث هستند. او در بحث شناسایی هویت راوی نیز به تمییز مشترکات، توحید مختلفات، شناخت طبقه راوی، شناخت مشخصات راوی، شناخت ضبط صحیح اسامی و کشف تصحیف‌ها پرداخته است. ملاصدرا در بررسی‌های خود به منابع رجالی متقدم و متأخر متعددی استناد کرده، که برخی از آنها را مستقیم و برخی را با واسطه دیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mulla Sadra's efforts in survey the hadiths's document of Usul al-Kafi, Proof of his masteryIn in Rejal's science

نویسندگان [English]

  • Mona Amanipoor 1
  • Abdollah Mirahmadi 2
1 Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology and Islamic Studies, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Department of Quranic and Hadith Sciences, Kharazmi University
چکیده [English]

. Despite the prominence of Sadr alMuta'allehin in the field of philosophy and wisdom, in this book, in addition to explaining the text of narrations, he also examines and analyzes the document of hadiths. In examining the validity of the narrations of Sufficient Principles, although according to the criteria of the earlier ones, he considered the text and content of the hadith as a criterion for evaluation and validity, but like the latter, he believes that the weakness of the document can be considered as a parallel for text instability. Therefore, in the face of each narration, first when quoting the document, in the name of the narrators, he mentions the arguments of the narrator and the rijali, then he explains the text of the narration. MullaSadra's documentary studies are mostly related to the issues of the science of rijals and to some extent the issues of the document of the science of knowledge. Identifying the narrator, knowing the condition of the narrator, commenting on the sayings of the rijali, determining the name of the Infallible (AS) and determining the type of hadith are the most important efforts of Sadra in examining the authenticity of hadiths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sharh al-Osul al-Kafi
  • Mulla Sadra
  • document review
  • types of document review