نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
تحلیل رابطه عبادت با ایمان در خطبه 80 نهج البلاغه

دوره 4، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 23-42

10.30513/hd.2020.1157

محمد حسین ناظمی اشنی؛ مهدی مردانی(گلستانی)