کلیدواژه‌ها = علم رجال
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر عنصر مذهب درجرح و تعدیل راویان شیعه در آثار رجالی ذهبی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-46

حسن نقی زاده؛ سمانه فتحی


2. شخصیت رجالی سَماعة ‌بن مِهران حضرمی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-144

علی محمد میرجلیلی؛ حسن رضایی هفتادر؛ سمیرا دهقان