نویسنده = محمدهادی منصوری
تحلیل شیوۀ دستیابی به فوز و سعادت در حدیث کساء با رویکرد قرآنی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 83-108

10.30513/hd.2022.3859.1153

محمدهادی منصوری؛ آمنه قریب دوست


تحلیل عوامل تأثیرگذار بر ضلالت انسان در پرتو نهج البلاغه

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 109-128

10.30513/hd.2022.3225.1128

ثریا سقا؛ محمدهادی منصوری؛ کامران اویسی