نویسنده = سمانه فتحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عنصر مذهب درجرح و تعدیل راویان شیعه در آثار رجالی ذهبی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-46

حسن نقی زاده؛ سمانه فتحی